آنلاین 60
سه شنبه 9 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
برگزاری مراسم نوروز در مقر رهبری سازمان خبات

خەباتمێدیا:روز یکشنبە تاریخ 29 فروردین،مراسم نوروز با حضور کاک بابه شیخ حسینی دبیر کل سازمان خباب برگزار شد.ابتدای مراسم با یک دقیقه سکوت برای ياد و خاطره شهیدان سازمان و تمامى شهیدان راه آزادی کورد و کوردستان اغاز شد و بعد از خواندن چند شعر، به دنبال آن کاک بابه شیخ حسینی پیام نوروزی خود را ارائه داد كه در پیامشان به معلمان مدارس و دانشگاه‌ها و زندانیان سیاسی کورد و سرتاسر ایران که اکنون له سیاه چالهای رژیم اخوندی‌اند تبریک گفت.
کاک بابه شیخ در بخشى ازپيامش گفت:از کرمانشاه، از تاقبستان ،از جوانرود، از نوسود، از پاوه، از پیر شالیار،از یارسان‌ها،و از همه همیهنان ناحیه کرمانشاه سربلند، از ارومیە،از سنندج سربلند و دختران و پسران مبارز خونگرم و میهن دوست،از مهاباد شهر قهرمانان و مردانگی و شهر جمهوری كوردستان،از بوکان شهر علم و روشن فکری و ادبیات کوردی،از اشنویە کانون کوردپروری و نیکی و زیبایی،از ربط شهر و مرکز پیشمرگە‌های قهرمان ميادين نبرد و شجاع،از سقز کانون کورد پروری و میهن دوستی،از مریوان شهر دوازده سواره،شهر زیبا و اراسته میهن رنگین، از بانه شهرى بر بلنديها و سربلند وشهر مبارزان و فعالين محیط زیست و زبان و فرهنگ ملت،از همه مردم شهر و روستای میهن عزیزمان و مردم سرتاسر ایران و تمام مليتهايش پیروز باد.
کاک بابه شبخ حسینی با اشاره به جنبش حق طلبانه مردم کورد در کوردستان ایران گفتند:مردم كوردستان جنبش حق طلبانه شما جنبشی بر‌حق است زيرا علیه حاکمیت خونریز و دیکتاتور اخوندی که هیچ حدودی در درندكی و سرکوب و استسمار و اعدام جوانان کورد نميشناسد و ۴۳ سال حاكميتش را با ريختن خون و درد و رنج ادامه داده.
ايشان از سازمانها و جريانهاى کورد خواست که مانند سازمان خبات شعار نه به رژیم و نه به نشست و مذاکره با این رژیم كه حق مردم کوردستان را نقص میکند و حتی حق ان کسانی که در چهارچوب آن حکومت بوده به آن خدمت کرده‌ و مهره مهمی از حکومت را ناديده و زندانی و در سیاه چاله های رژیم انداخته است.
کاک بابە شیخ حسینی همچنین بار ديگر حمله موشكى به شهر اربیل پایتخت اقلیم کوردستان را محکوم کرد و گفت:حاکمیت آخوندی سرکشانه به اقلیم کوردستان حمله میکند و اخوندان و پاسدارن وقیحانه از این صحبت میکنند که در اقلیم کوردستان هر کجا را که بخواهند بمباران میکنند،این نشان دهنده این واقعیت است که رژیم دوست هیچ ملتی نیست و انهایی به همکاری رژیم اخوندی اميد بسته اند،بايد بدانند تا به رژیم اخوندی نزدیک و به ان رژیم اجازه دخالت در امور کشورشان بدهند، بدون شک، افقی روشن و امیدی برای رهایی از بحران و مشکلاتشان وجود نخواهد داشت.رژیم ایران در تلاش برای ساختن بمب اتمى،مردم ایران را بیش از حد تحت فشار قرار داده،ایرانی که یکی از کشورهای زیبا و اراسته و پیشرفته جهان بوده و اکنون یکی از کشورهای عقب مانده خاورمیانه و جهان است.
به همین خاطر رژیم دیکتاتور آخوندی باید نابود گردد و تا هنگامی که آن رژیم در راس امور باشد نه مردم ایران اسودگی و اسایش خواهند ديد و نه مردم منطقه با اسودگی زندگی میکنند و حتی شاهديم که رژیم در سراسر جهان موجب مشکلات و مجادله و اشوبگری شده است.
دبیر کل در پایان گفت: در نوروز سراغاز مبارزە و مقاومت باری دیگر تشکر همە جانبە خود را به همە تقديم میکنم و این مناسب فرخنده را بە همە و خانوادە ودوستان و خانواده شهیدان و پیشمرگەهای قهرمان کوردستان بویژە پیشمرگ های سازمان خبات و تمامى هواداران سازمان خبات تبریک میگویم .
پیروز باد جشن نوروز
موفق و سربلند و پایدار باشید.
ادامە مراسم نوروز پس از اتمام پیام کاک باباشیخ حسینی با پخش چند آهنگ شورشگرانە و روشن کردن آتش نوروز به همراه رقص کردی و پذیرایی ادامه داشته و پس از صرف شام مراسم به پایان رسید.
تاریخ منتشر شدهت: 2022-03-27 08:56:15
بخش ( فعالیت )  بخش : اخبار کوردستان   تاریخ : 2023-05-29

مصاحبه

سیاسی