آنلاین 93
جمعه 19 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
آتش زدن و یورش نیروهای سرکوبگر رژیم بە زندان اوین جنایت علیە بشریت است

ماردین زاهدی
پس از مشاهده دوربین های مدار بسته زندان اوین که تصاویر آن توسط گروه هکری عدالت علی هک و در اختیار عموم قرار گرفت, زندان اوین که آخوندها ادعا میکردند به هتل اوین مشهور است، مشخص شد زندانیست که انواع جنایتها و قصاوتها علیه زندانیان در آن انجام میشود.
این تصاویر بسیار مبرهن نشان دهنده وضعیت اسفناک زندانیان در این زندان بوده و شرایط بسیار بد کمبود جا، کف خوابی و همچنین کتک زدن و شکنجه زندانیان و انواع رفتار غیر انسانی در این زندان مشهود بود. بدیهیست که زندانها باید تنها محل نگهداری مجرمان و افرادی که به اتهامهای غیر سیاسی برای مدت محکومیتشان تنبیه و یا به دلیل تاوانی که انجام دادەاند از جامعه دور باشند. اما در ایران تحت حاکمیت آخوندهای دیکتاتور, بندهای سیاسی زندانها، محل نگهداری افراد آزادیخواه و نخبگان و اشخاص مردمی میباشد. در حالی که آن بخش از اوین اوین کە هتل مینامند محل نگهداری اختلاسگران و افراد فاسدی است که به هر دلیلی دیگر بە زندان محکوم شدەاند و مدتی را باید در آنجا بگذرانند.
بە دنبال آغاز اعتراضات به شهادت #ژینا_امینی از جانب نیروهای سرکوبگر، اعتراضات در ایران جلوه تازه ای به خود گرفته و در ابعاد وسیعتری در مسیر انقلابی عمومی قرار گرفته است. انقلابی که ستونهای نظام را هدف قرار داده و هدفش نابودی ولایت فقیه میباشد. این انقلاب علیرغم آنکە نیروی سرکوبگر فرمان کنترل آن را با استفادە از تمام امکانات و به هر نحو ممکن را دارد به کلی از کنترل حکومت خارج شده است . سرکوبگران و نیرهای تروریست امنیتی حکومت،اغلب فعالان مدنی, دانشجویان معترض و نخبه های دانشگاه شریف و معترضین دیگر را به زندانها منتقل کرده اند، به همین دلیل آتش سوزی زندان اوین که پیشتر نیز اعلام شده بود دلیلی است کە حکومت برای انتقام از مردم و انقلابیونی کە زندانی اند و همچنین برای فروکش کردن تب انقلاب و تحریفش دست بە این جنایت هولناک زدە است. از جانب دیگر میتوان این عمل شنیع آخوندها را به مثابه گروگانگیری و قتل عام بخشی زندانیان قلمداد کرد. گفتنی است کە, شنبە شب ۲۳ مهر ۱۴۰۱ با به صدا در آمدن آژیر خطر زندان و مشاهده دود و همچنین صداهای پیاپی شلیک گلوله, گشت زنی چند پهباد, و فرود هلیکوپتر در داخل محوطه زندان, خبر آتش سوزی اوین را رسانه ای شد و مردم نگران از تهدید جان زندانیان بلافاصله به خیابانهای اطراف زندان اوین هجوم آوردند کە توسط نیروهای امنیتی مورد حملە قرار گرفتند و اجازه نزدیک شدن مردم به زندان دادە نشد.
همچین مانع عبور ماشینهای اتش نشانی شدند کە این خود خبر از یک جنایت و سناریوسازی را میداد.
بدیهیست که مردم به خروش آمده از ظلم و دیکتاتوریت آخوندها نه تنها از عظم خود برای نابودی این رژیم منحوس دلسرد نمیشود, بلکه هر جنایت دیگری از جانب این حکومت دیکتاتور، آتش خشم ملت را شعله ور تر میکند. در هر صورت مسولیت جان تمامی افراد در بند زندانهای رژیم بە گردن سردمداران رژیم است و آخوندهای جنایتکار باید در برابر تمامی آنها پاسخگو باشد.
تاریخ منتشر شدهت: 2022-10-16 11:14:20
بخش ( سیاسی )

مصاحبه

سیاسی