آنلاین 114
جمعه 19 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
چهل روز مبارزه برای شکست ئاخوندهای دیکتاتور

ماردین زاهدی
چهل روز تاریخی از مرگ ژینا(مهسا امینی) گذشت. چهل روزی که شاید تاریخ ایران تاکنون به خود ندیده بود. این چهل روز مملو بود از حماسه هایی که شاید هرگز در باور بععضی از ما و بخصوص سردمداران ایران نمی گنجید و هرگز انتظارش را نداشتند. مرگ مظلومانه دختری کرد از شهر سقز موجب شد قلب تمام انسانهای جهان به درد آید. دختر کوردی که اکنون تنها دختر کوردستان و حتی ایران نیست, بلکه نامش سمبل آزادی و رمز رستگاری و تابو شکنی ظلم علیه زنان در تمام جهان شده است. مرگ ژینا امینی علیرغم درد جانسوزی که به همراه داشت, جلوه تازه ای به مبارزه علیه حکومت دیکتاتور آخوندی بخشید. حکومتی که چهل سال است تمام تلاشهای خود را برای ایجاد تفرقه میان ملیتهای چهار چوب ایران کرده است. این حکومت منحوس از بدو به قدرت رسیدن تاکنون تمامی عرصه های سرکوب برای زنان را چه از لحاظ قانونی و سیاسی و مدنی و فرهنگی تنگ کرده و در راه سرکوب و عدم رشد و آگاهی آنها از هیچ جنایتی روگردان نشده است. اما مرگ ژینا و انقلابی که با نامش رقم خورد تمامی تابوهای زن ستیزی را درهم شکست و چهره ای واقعی از شهامت و شجاعت زنان مبارز را به نمایش گذاشت که بازتابش را در تمامی رسانه های جهانی شاهد بودیم. اتحاد باور نکردنی زنان و پیشتازی آنها در صفوف مبارزه و قد علم کردنشان در برابر ظلم و به خصوص رهبری بی نظیر جوانان دهه هشتادی و دانشجویان با اتحادی مثال زدنی اعم از کرد و ترک و فارس و عرب و بلوچ و به دور از هرگونه تفاوت عقیدتی و باور و ایمان و تنها در راستای یک هدف واحد که آنهم نابودی نظام جهل و عقب ماندگی قرون وسطایی است. بله این قیام کم نظیر توانست ستونهای لرزان حکومت را شکسته و آغاز نابودی کاملش را کلید بزند. این انقلاب مالامال از نکات ریز و درشتی است که شاید در آینده ای نه چندان دور از آن به عنوان معجزه ای از یک مبارزه باور نکردنی در برابر درنده ترین حکومت های تاریخ نام برده شود. پس از مرگ ژینا و در مدت این چهل روز بیشتر از ۲۶۰ نفر در راه آزادی و رسیدن به رستگاری جان باخته اند اما حتی ذره ای از عزم این ملت بزرگ کم نشده و چه بسیارند کسانی که پس از جان باختن "حدیث" ها موهای خود را گره زده و حدیث وار به دل میدان مبارزه تاخته اند. ملت ایران به خوبی میدانند که این راه هیچ بازگشتی ندارد و دیگر نمیشود حتی لحظه ای بیشتر در خفت این حکومت زندگی کرد. چهلمین روز شهادت ژینا با حضور اشخاص مردمی و میهن پرستان واقعی بر سر مزارش برگزار شده و بار دیگر تمام جهان یک دلی و خواست مردم مظلوم به ستوه آمده در برابر ظلم را میبینند. امروز روزیست که پایان پروژه آخوند سالاری در ایران و در سخت ترین جو امنیتی کلید خواهد خورد.
تاریخ منتشر شدهت: 2022-10-26 11:13:33
بخش ( سیاسی )

مصاحبه

سیاسی