آنلاین 119
جمعه 19 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
برای نجات جان زندانیان سیاسی بکوشیم

مردم مبارز کردستان!
مردم انقلابی ایران!
ماموستایان دینی و شخصیت های میهن پرست کوردستان!

بدیهی است که رژیم دیکتاتوری آخوندی طی چند روز گذشته دو جوان بی گناه به نام های محسن شکاری و محمدرضا رهنورد را در دادگاە رژیم و بدون داشتن هیچ جرمی به اعدام محکوم و شیهدکرد.
بر اساس گزارش ها، فرزاد و فرهاد طاها زاده دو جوان کورد اهل اشنویە به اعدام محکوم شدندهمچنین مهدی کرمی، محمد بروغنی در زندان رجایی شار، حسین محمدی فوتبالیست و چند جوان دیگر در ایران و کوردستان بدون هیچ جرمی،بە ناحق به اعدام محکوم شده و احتمال اعدام و بە شهادت رساندشان بسیار زیاد است.
بدیهی است که رژیم دیکتاتوری آخوندی برای ایجاد ارعاب مردم ایران و پایان دادن به اعتراضات مردمی از هیچ جنایتی دریغ نمی کند. سردمداران رژیم فکر می کنند که می توانند با شکنجه، زندان و شهادت فعالان و مبارزان آزادیخواە به قیام ها و اعتراضات توده ای پایان دهند.

هموطنان تحت ستم!
شخصیت های اجتماعی و دینی!
از شما می خواهم با برپایی راهپیمائی و اعتراض و صدور بیانیه، برای نجات جان جوانان مبارز و وطن پرست و علیه احکام ناعادلانه بیدادگاه های رژیم دیکتاتوری اخوندی، وظیفه انسانی، ملی،میهنی و مذهبی خود برای نجات جان زندانیان بی گناه را بەجا آورید.
به ویژه از ماموستایان دینی، اساتید دانشگاهها، معلمان و مدیران مدارس کوردستان می خواهم که در هر مناسبت و به هر شکلی که می توانند در برابر ظلم، بی عدالتی و جنایات آخوندها موضع بگیرند.
با تداوم قیام و اعتراض علیه رژیم آخوندی، روند سرنگونی این رژیم جنایتکار تسریع خواهد شد.
رهایی جان مبارزان، آزادی زندانیان سیاسی، دستیابی به آزادی و دموکراسی و پایان حکومت آخوندها در گرو تداوم این انقلاب مشروع مردم ایران و کوردستان است.
مرگ بر رژیم دیکتاتوری اخوندی
رهایی، آزادی و سرافرازی برای زندانیان و اسیران کوردستان و ایران در سیاهچالهای دیکتاتوری آخوندی.
سازمان خەبات کوردستان ایران
دبیر کل
باباشیخ حسینی
24 آذرماە 1401
تاریخ منتشر شدهت: 2022-12-15 19:07:51
بخش ( دبیرکل )

مصاحبه

سیاسی