آنلاین 85
جمعه 19 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
جلسەی سیاسی برای اعضای سازمان خەبات در خارج از کشور برگزار شد

روزشنبە ۱۳اسفند۱۴۰۱، تشکیلات خارج کشور سازمان خه‌بات کوردستان ایران، جلسه ای را با حضور کاک بابەشیخ حسینی ، دبیرکل سازمان برگزار کرد.
جلسه با سرود ملی ،کوردم ئەمن و یک دقیقه سکوت برای روح شهدا به ویژه شهدای انقلاب ژینا و آخرین شهید ملت کورد،شهید دیارخه‌بات آغاز شد.
سپس کاک باباشیخ حسینی دبیرکل سازمان خبات در خصوص اوضاع سیاسی جهانی، مسائل داخلی ایران و رژیم آخوندی (انقلاب ژینا ژن،ژیان،آزادی )، سازمان خبات و کنگره هفتم سازمان، سخنرانی مفصلی ارائه کردند.
کاک باباشیخ در خصوص اوضاع جهانی، به تنش میان قطبها و قدرتهای جهانی به ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین اشاره کرد و گفت: پس از حمله روسیه به اوکراین، تنش میان قدرتهای جهانی و رویارویی ها وارد مرحله جدیدی شد. به ویژه غرب با حمایت از اوکراین به طرق مختلف سعی در شکست روسیه میکند که بدون شک در صورت ادامه جنگ، فجایع بیشتری دامن گیر منطقه و جهان خواهد شد. اما آنچه ما باید بیشتر مد نظر قرار دهیم، مشارکت و حمایت همه جانبه رژیم آخوندی از روسیه در جنگ علیه اوکراین است. حمایت رژیم از روسیه یکی دیگر از نقاط ضعف سیاست رژیم ایران است که به حمایت روسیه متکی است آنچه در چنته داشته به روسیه علیه غرب تحویل داده است و کاملاً تحت کنترل روسیه است.
کاک باباشیخ در خصوص انقلاب ژینا سخنرانی ویژه ای داشت و ارزیابی کامل خود را از پنج ماهه انقلاب زن ژیان آزادی در ایران بیان کرد. کاک بابا شیخ گفتند ،در طول پنج ماه گذشته ،پس از به شهادت رسیدن ژینا امینی وبه دنبال فراخوان احزاب سیاسی کوردستان برای اعتصاب عمومی در کوردستان و ایران با موفقیت برگزار شد.بعداز اعتصاب ملیتها و اقشار ایران، همصدا انقلاب کردند و از کوردستان پشتیبانی کردن و به این ترتیب خواست مردمی برای سقوط رژیم و پایان آن به تمام شهرها و مناطق ایران سرایت کرد و شعار زن زندگی آزادی تبدیل فراگیر شد. اکنون که نزدیک به شش ماه از این انقلاب می گذرد، می توان به چند نقطه قوت و ضعف انقلابمان اشاره کرد. انقلاب زن زندگی آزادی زنان توانست همه ملیتهای ایران را علیه رژیم متحد کرد. توانست تمام ساختار رژیم آخوندی را متزلزل کند به طوری که جامعه جهانی و آزادیخواهان کورد و ایران کاملاً خود را برای رژیم پسا آخوندی آماده کردند. همچنین این واقعیت را به جامعه جهانی نشان داد که آنها باید در فکر سیاست آیندەاشان بعد از فروپاشی رژیم آخوندی باشند.
از نقاط ضعف انقلاب، زن، زندگی،آزادی، کاک باباشیخ به عدم اتحاد میان جریانهای سیاسی و بە صحنه آمدن افراد مشکوک از جمله رضا پهلوی اشاره کرد که همه تلاششان برای هدر دادن اصل انقلاب زن زندگی آزادی است. او یکی از دشمنان حقوق ملی و آزادی در ایران است و آنچه به نام دموکراسی بیان می‌کند شعاری توخالی است که برای گمراه کردن است و اگر روزی به قدرت برسد ،راه دیکتاتوری و خودخواهی پدرش را ادامه می‌دهد.
دبیرکل سازمان خه‌بات در سخنان خود خاطرنشان کرد: انقلاب ژینا مسئله کورد در کوردستان ایران را به مجامع بین المللی بیشتر آشنا کرد و بسیاری از کشورهای قدرتمند غربی حمایت خود را از این انقلاب اعلام کردند و تحریمهای متعددی علیه رژیم فعال کردند. اما باید ازعان کرد که متاسفانه مردم کورد و نیروهای سیاسی بخاطر اختلاف نتوانستند از فرستهای به دست آمده،بهره‌برداری کنند.

کاک باباشیخ در خصوص کوردستان ایران واوضاع مربوط به مردم کوردستان گفت: کوردستان ایران در 44 سال گذشته مورد بیشترین تبعیض و ظلم حاکمیت آخوندی قرار گرفته است اما خوشبختانه مردم کوردستان به مقاومت خود ادامه داده و رژیم آخوندی نتوانسته با ظلم و سرکوب مضاعف کوردستان را تحت سلطه خود درآورد، زیرا مردم کوردستان در مبارزه علیه رژیم آخوندی شجاع تر و مصمم تر بوده و از مبارزه و مقاومت دست برنداشته‌اند. همانطور که درپنج ماه گذشته شاهد بودیم، علیرغم اینکه شهرها و مناطق ما ملیتاریزه شده بود و تحت فشارهای زیاد بود،و پس از شهادت ژینا با شور و شوق بی سابقه ای به میدان آمدند و با سردادن شعار زن،زندگی، آزادی کوردستان به پیشتاز مبارزه علیه حاکمیت اخوندی در ایران تبدیل شد.
کاک باباشیخ حسینی در ادامه سخنان خود به وضعیت زنان در کوردستان اشاره کرد و گفت: هر چند در کوردستان شاهد ظلم ملی، سیاسی، مذهبی و غیره هستیم، اما ظلم به زنان یکی از ظلم هابر زنان کورد به گونه ای همه جانبە و غیرانسانی انجام می شود که تبعیض و نقض حقوق زنان قلب هر فرد آگاهی را بە درد می آورد و نمی تواند چشم خود را بر این همه بی عدالتی هایی که در حق زنان انجام می شود ببندد. اما پس از انقلاب ژینا، زنان کورد به رهبر مبارزات تبدیل شدند و مردان برای موفقیت در رهبری انقلاب و آگاهی بخشی در جامعه کورد و ایرانی، از زنان حمایت کردند.

بنابراین زنان امروز خیلی بهتر می توانند با قوانین عقب مانده رژیم و آداب و سنن پیش پا افتاده مقابله کنند و سنت شکنی کنند. سازمان خه‌بات از مشارکت زنان در مبارزه برای حقوق و برابری پشتیبانی میکند و هر کاری که بتواند برای حمایت از زنان و مبارزات آنها انجام خواهد داد.


بنابراین زنان امروز خیلی بهتر می توانند با قوانین عقب مانده رژیم و آداب و سنن پیش پا افتاده مقابله کنند و سنت شکنی کنند. ما به عنوان سازمان خه‌بات با خوشبینی منتظر روند مشارکت زنان در مبارزه برای حقوق و برابری هستیم و هر کاری که بتوانیم برای حمایت از زنان و مبارزات آنها انجام خواهیم داد.
بنابراین امروز زنان خیلی بهتر و فعالانەتر می توانند با قوانین عقب مانده رژیم و آداب و سنن پیش پا افتاده مقابله کنند و سنت شکنی کنند.
در ادامه‌ی سخنرانی دبیرکل سازمان خه‌بات در سخنانی به ارائه مسایل سیاسی و تشکیلاتی سازمان خه‌بات کوردستان ایران به حاضرین در جلسه پرداختند و گفتند: سازمان خه‌بات کوردستان ایران به عنوان نیروی انقلابی در جبهه مردمی و برای آزادی و گذر از نظام های عقب افتاده در مبارزه است. سازمان خەبات بیش از سە دهە است کە پس ماندەهای حاکمیت شاە و آخوندی را رد کردە و اعلام کردەایم کە مردم و نیروهای سیاسی کوردستان باید متحد باشند و برای بە قدرت رسیدن حاکمیت دموکراتیک و تکثر گرا کە حقوق ملیتها، ادیان،مذاهب و تمامی اقشار جامعە ایران را بە رسمیت بشناسد.
با اجرای این سیاست سازمان خەبات متحمل مشکلات و مصائب عدیدی شدە کە با مقاومت رهروان سازمان بر خطوط درست، خوشبختانه برای همگی روشن شد که سیاست سازمان خەبات اصولی است و احزاب دیگر نیز خطوط سیاسی سازمان را مد نظر قرار دادە و شعار نە شاە نە شیخ را بازگو میکنند. ما باید با تداوم بر سیاستهای اصولی مان برای پیشرفت و توسعە سازمان خەبات بکوشیم.
کاک بابەشیخ هنچنین بر ضرورت برگزاری کنگرە هفتم سازمان خەبات در آیندە نزدیک خبر داد و گفتند برای موفقیت کنگرە بحث و گفتگوی بیشتر میان اعضای سازمان تداوم یابد.
در بخش دیگری از جلسە تنی چند از اعضاء سازمان پرسشها،نظرات و انتقادی را مطرح کردند.
در خاتمە کاک بابەشێخ بە سؤالها پاسخ داد.
تاریخ منتشر شدهت: 2023-03-09 18:05:35
بخش ( فعالیت )

مصاحبه

سیاسی