آنلاین 112
جمعه 19 خرداد 2723
سازمان خَبات کردستان ایران
په‌یوه‌ندی گرتن


 کوردستان : 07506206655 (00964)
کوردستان : 07504687209 (00964)
 کوردستان : 07504497138 (00964)
 ئوروپا     : 0767676746   (0046)
 ئوروپا       : 040331264   (0047)

په‌یوه‌ندی ئه‌له‌کترۆنی:

[email protected] 
[email protected]
xebatmedia@sazmanixebat.net
[email protected]om

مصاحبه

سیاسی