پنج‌شنبه 

16 سپتامبر2723
سازمان خَبات
کردستان
ایران
sazmanixebat

نگاهی بە اعراضات یک سال گذشته شهر بانه

نگاهی بە اعراضات یک سال گذشته شهر بانه

آغاز اعتراضات شهرستان بانه از آنجا شروع شد که دو شهروند کولبر بر اثر تيرندازى نيروهاى انتظامي رژيم آخوندي ايران به شهادت رسيدن

اوين فرجى

آغاز اعتراضات شهرستان بانه از آنجا  شروع شد که دو شهروند کولبر بر اثر تيرندازى نيروهاى انتظامي رژيم آخوندي ايران به شهادت رسيدن. بعد از شهادت اين دو جوان مردم بانه خواستار مجازات مأموران نيروى انتظامى  شدند، که در مقابل خواست مردم، نيروهاي انتظامى هيچ اقدامى به عمل نياوردند که به دنبال بى توجهى سردمداران حکومتى، مردم  درخيابانها  و ميادين شهر به  تظاهرات و تحسن روى آوردند.

لازم به ذکر است که حتى فرماندار  بانه حاضر به پاسخگويى  مردم نشد که عدم باسخگويى فرماندار،  اعتراضات مردم با بستن مغازه ها و بازارها به نارضايتى هاى خود ادامه دادند. با جدى تر شدن اعتراضات مردمى، نهادهاى حکومتى و امنيتى و نيروهاى مسلح رژيم با اعمال فشار و تهديد بيشتر و استفاده از گاز اشک آور به سرکوب مردم دست زدند، عليرغم  عملکردهاى نيروهاى سرکوبگر، ايستادگي مردم غيور بانه مورد تحسين بوده و باعث آن شده که فرمانداري بانه اين شهرستان را ترک نماييد.

لازم به ذکر است، حکومت در ماههاى اخير اقدام به بستن مرزهاى بانه، مريوان، سردشت، پيرانشهر کرده  و با بستن مرزها بخصوص مرزهاى کولبرى  سبب تشديد شديد بيکارى و فقر  در شهرهاى مذکور شده. با اعمال اين سياست ضد مردمى  و به دنبال بستن مرزها بازاريان و کسبه فراخوان داده و دست به اعتصاب سراسرى زدن و مغازداران  و کسبه بانه بعد از اعتصاب گسترده به سمت فرماندارى حرکت کرده و با پهن کردن سفرهاى خالي وضعيت فعلي معيشتى شان را نشان دادند.

 اينک اعتراضات  مردم بانه ادامه دارد و مسئولين حکومتى هيچ گونه اقدامي در راستاى نيل به خواسته هاى  مردم  نکرده اند.

 اتحاد و اعتراضات جمعي  مردم قهرمان بانه نشان ميدهد  که هر اندازه نيروهاى سرکوبگر و دستگاهاى امنيتي رژيم مجهزتر و خشنتر عمل کنند  در مقابل  همبستگي  مردم بجز تسليم به عزم مردم غيور راه ديگرى نخواهند داشت.

آنطور که نمايان است در برابر اين اتحاد و همبستگي قاطعيت خلل ناپذيرمردم، مسئولان مربوطه رژيم  مجبور به تن دادن به خواستهاى  مردم ميشوند.

شکى نيست اعتراضات 20 روزه مردم قهرمان بانه در تاريخ مبارزاتى مردم کوردستان و ايران در برابر حاکميت مستبد آخوندى سرآغاز فصلى جديد در مبارزات حقطلبانه مردم کورد ميباشد.

درود بر مردم قهرمان شهر بانه و شهرهاى کوردستان


5 سال و 7 ماه و 2 روز و 15 ساعت و 52 دقیقه پیش

نگاهی بە اعراضات یک سال گذشته شهر بانه

نگاهی بە اعراضات یک سال گذشته شهر بانه

صفحات ویژه وب سایت

اطلاعات سایت


 

سایت رسمی سازمان خبات کردستان ایران
کلیە حقوق این سایت برای کمیسیون انتشارات و تبلیغات سازمان خبات کردستان محفوظ است.

ارتباط با ما


 
 

شماره تلفن: 07507639676 (+0964)
شماره تلفن: 07504687209 (+0964)
شماره تلفن: 07504497138 (+0964)
شماره تلفن: 0723225508 (+0064)
اتصال الکترونیکی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]