سه‌شنبه 

29 مارس2724
سازمان خَبات
کردستان
ایران
sazmanixebat

برگزاری مراسم دهم ابان ماە روز پیشمرگە سازمان خەبات

برگزاری مراسم دهم ابان ماە روز پیشمرگە سازمان خەبات

خبات مدیا: روز جمعه 20آبان1401 مراسم 10آبان"روز پیشمرگه" سازمان خەبات کوردستان ایران در مقر مرکزی سازمان خەبات با حضور جناب کاک باباشیخ حسینی دبیرکل و تنی چند از اعضای رهبری و کادر و پیشمرگە و هواداران سازمان برگزار شد.
ابتدا کاک ساسان هورامی پیام کمیته برگزاری مراسم 10 ابان را قرائت کرد و به دبیرکل سازمان و حضار خیر مقدم گفت. سپس مراسم با یک دقیقه سکوت، سرود ای رقیب و ایستادن برای
ادای احترام بە شهدای گلگون کفن کوردستان و سازمان خەبات آغاز شد.
در بخش اول شعری از کاک ریبوار حسینی عضو رهبری سازمان خبات توسط خانم ریناس فلکی قرائت شد و سپس کاک باباشیخ حسینی دبیر کل سازمان خەبات سخنرانی کردند.
دبیرکل سازمان خبات در آغاز سخنانش به روح شهدا دهم آبان و 530 شهید قیام مردم ایران (قیام شهید ژینا) و روح همه شهدای این قیام بزرگ درود فرستاد. کاک باباشیخ حسینی از 56 روز انقلاب مردم ایران علیه رژیم دیکتاتور آخوندی صحبت کرد و گفت که مردم ایران 56 روز بدون ترس از شکنجه، اعدام، تهدید و ارعاب در مقابل رژیم دیوسفت ایستاده اند. کاک باباشیخ در مورد اتحاد ملت کورد و ایران و نحوه مبارزه آنها بدون اختلاف فکری و مذهبی صحبت کردند. مبارزه ای که از مشارکت و اتحاد ماموستایان
آیینی و اساتید دانشگاه، شخصیت های مبارز، سازمان های مدنی و افراد جامعه تشکیل شده است. این مبارزه هدفش سرنگونی حکومت دیکتاتور اخوندی است و تمامت رژیم را نشانه گرفتە است و شعار نه به گفتگو و مذاکره با رژیم اخوندی کە باید خیلی پیشتر از سوی تمامی احزاب سیاسی پیرو میشد و خط قرمز انها میبود به وضوح توسط توده های قیام تکرار می شود.
جناب کاک باباشیخ ضمن گرامیداشت روز چهلم شهدای جمعه خونین بلوچستان، یاد و خاطره آن شهدا را گرامی داشتند و به روح مردم بلوچ قهرمان درود فرستادند و خواستار تداوم انقلابشان علیه آخوندهای دیکتاتور شدند و بر حمایت سازمان خەبات و مردم کوردستان از قیام بلوچستان تاکید کردند. دبیرکل سازمان در ادامه گفت: انقلاب ما علیه اسلام نیست، نه تنها اسلام بلکه علیه هیچ دین و اعتقادی نیست.برخلاف تلاش اخوندها برای تحریف قیام مردمی، باید بگوییم انقلاب مردم ایران برای ریشه کنی ظلم و فساد از جانب اخوندهاست.
انقلاب ملیتهای ایران تنها برای آزادی پوشش و حجاب نیست، بلکه برای ریشه کنی ظلم وفساد و دستیابی آزادی همه جانبه است. فساد در این کشور پس از روی کار آمدن این حکومت و
دشمنی با زنان به نام دین وتحریف دین گسترش یافت و اخوندها عامل اصلی ظلم علیە زنان هستند. این انقلاب مخالف ارزش های اجتماعی نیست و همه اقوام و طوایف کوردستان مانند منگور، برادوست، هرکی و الی آخر در آن شرکت می کنند و در آینده کوردستان و ایران نقش مثبت و سازنده ایفا خواهند کرد و سازمان خەبات از همه آن عشیرتها حمایت می کند.
جنبه دیگری که رژیم سعی در مخدوش
کردن انقلاب مردمی دارد، خواندن این انقلاب به توطئه خارجی و مداخله خارجی است. دبیرکل سازمان با بیان این مطلب کە: «معلوم است بچه های دبستانی که عکس خمینی و خامنه ای را از کتاب هایشان پاره می کنند، به توصیه آمریکا و اسرائیل نیست. یک نوجوان چگونە و از کجا میتواند به دستور امریکا و اسرائیل عمل کند،این تنها برنامەی رژیم برای تحریف انقلاب ژینا است. ما برای بیگانگان و دیگران انقلاب نمی کنیم، انقلاب ما برای آزادی و رهایی است. دبیر کل سازمان همچنین از تبلیغات رژیم برای تجزیه ایران صحبت کرد که آخوندها این انقلاب را برای جدایی و تجزیه ایران می نامند. دبیرکل سازمان گفت: در مراسم خاکسپاری شهدای کوردستان خانواده شهدا، به زبان فارسی سخنرانی میکنند و علیه رژیم شعار فارسی سر میدهند، که این نشان از اتحاد و همبستگی ملیتهای ایران دارد. خود آخوندها مسئول تبعیض در ایران هستند و ایران را تقسیم کرده و اختلافات ملیتی و قومیتی را ترویج می دهند کاک باباشیخ در ادامه گفت میخواهم پیامی به مردم کردستان بهویژه ثروتمندان بدهم، از آنها میخواهم با ایجاد صندوقهای کمکی و جمعآوری کمکها تلاش کنند در این شرایط سخت به فقرا کمک و از انها حمایت کنند.
کسانی که با وجود همه موانع در اعتصابات شرکت می کنند، مغازه ها و محل کار خود را می بندند و با اعتراض
ات مردم کشور هم صدا میشوند. وی همچنین به مردم کوردستان پیشنهاد کرد کسانی کە دچارخسارت مالی شدەاند آمار و لیست خسارات خود را نگه دارند تا پس از آزادی و سقوط رژیم، دولت بعدی خسارت های آنها را جبران کند. وی همچنین از مردم خواست که قبوض آب، برق و سایر قبوض را پرداخت نکنند تا هم بخشی از سرمایه خود را حفظ کنند و هم از سرازیر شدن پول به جیب دولت جلوگیری کنند. کاک باباشیخ ضمن تشکر از شرکت کنندگان، بار دیگر به روح هشت شهید 10آبان و همه شهدای قیام آزادیخواهی درود فرستاد.
در بخشی دیگر از برنامه سرود ژینا سرودەای از کاک ریبوارحسینی عضو رهبری سازمان خەبات توسط گروه هنری و موسیقی سازمان اجرا شد. در ادامه پیام سازمان زنان خەبات کوردستان ایران توسط خانم سارینا بیگی زاده ارائه گردید.
در قسمت چهارم مراسم شعر دیگری
خواندە شد و سپس پیام سازمان جوانان خەبات توسط کاک جعفر بهرامی از اعضای کمیتە اجرایی سازمان جوانان قرائت شد.
پیام تشکیلات
داخلی سازمان خەبات توسط کاک عباس پریشان قرائت شد و اجراء سرود 10آبان توسط گروه موسیقی سازمان خەبات و خواندن شعری توسط خانم مژدە سیف پناهی پایان بخش مراسم دهم آبان روز پیشمرگ سازمان بود.

 


1 سال و 7 ماه و 4 روز و 8 ساعت و 42 دقیقه پیش

برگزاری مراسم دهم ابان ماە روز پیشمرگە سازمان خەبات

برگزاری مراسم دهم ابان ماە روز پیشمرگە سازمان خەبات

صفحات ویژه وب سایت

اطلاعات سایت


 

سایت رسمی سازمان خبات کردستان ایران
کلیە حقوق این سایت برای کمیسیون انتشارات و تبلیغات سازمان خبات کردستان محفوظ است.

ارتباط با ما


 
 

شماره تلفن: 07507639676 (+0964)
شماره تلفن: 07504687209 (+0964)
شماره تلفن: 07504497138 (+0964)
شماره تلفن: 0723225508 (+0064)
اتصال الکترونیکی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]