پنج‌شنبه 

10 مارس2724
سازمان خَبات
کردستان
ایران
sazmanixebat

پایمالی سیستماتیک حقوق کودک در ایران تحت حاکمیت آخوندی

پایمالی سیستماتیک حقوق کودک در ایران تحت حاکمیت آخوندی

افسانە رحیمی

حقوق کودک مجموعه‌‌‌ای از حقوق بشر ویژه کودکان است که بر پشتیبانی و نگهداری از افراد جوان تمرکز دارد.  کنوانسیون حقوق کودک یک کودک را به عنوان فردی که به سن هجده سال نرسیده‌‌‌است تعریف می‌کند.
حقوق کودک شامل حق برقراری ارتباط با والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب براساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک،آزادی، عدم تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت و گرایش جنسی، هویت جنسیتی، منشأ ملی، مذهبی، معلولیت، رنگ، قومیت یا سایر ویژگی‌ها. در واقع تفسیر حقوق کودکان طیفی از اجازه دادن به ظرفیت کودکان برای داشتن اختیار عمل تا اعمال نظر فیزیکی، روانی و احساسی بدون هیچگونه بدرفتاری با کودکان را دربرمی‌گیرد. هر چند که آنچه که شامل بدرفتاری می‌شود باید در رابطه با آن بحث شود. 
بچه ها در هر کجای دنیا بچه هستند، فرقی نمی کند کجا زندگی می کنند، پسر باشند یا دختر، سیاه یا سفید، ثروتمند یا فقیر، روستایی یا شهری، با هر ملیت و مذهبی، آنها عقاید سیاسی یا ایدئولوژی فکری فارغ هستند، چون کودک هستند، همه از حق زندگی، آزادی، مراقبت و حمایت، حق آموزش، درمان، بازی، خنده و حق رشد برخوردارند. 

در نظام حقوقی بین‌المللی، کودکان به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر صاحب حقوق و حفاظت‌های ویژه هستند. کشتن یا نقص عضو کودکان توسط شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یکی از موارد شش‌گانه نقض فاحش حقوق بشر شناخته می‌شود. همچنین حمله و آسیب رساندن به کودکان توسط نیروی نظامی و امنیتی از مصادیق حمله به غیرنظامیان است که می‌تواند مصداق جنایت علیە بشریت محسوب شود
اما متأسفانە رفتار غیرانسانی رژیم‌ وحشی و سرکوبگر اخوندی ایران در نقض حقوق کودکان در جهان بی‌سابقه است. کودکان و پسران و دختران را آشکارا در مقابل جامعه جهانی دستگیر می کنند و آنها را شکنجه وحشیانه جسمی و روحی می کنند.
در جریان اعتراضات در کوردستان و ایران کە بە دنبال شهید شدن ژینا امینی در جریان است، µ¸ کودک به‌‌‌دست نیروهای حکومتی  مزدور و جنایتکار آخوندی در ایران کشته‌‌‌شدند. تمامی این کودکان توسط نیروهای سرکوبگر رژیم یا با شلیک سلاح گرم یا بر اثر ضرب و شتم، جان خود را از دست داده‌‌‌اند. از میان جانباختگان تقریبا 10 نفر از انها کورد بودەاند و از آنجا که آنها کورد هستند.کورد بودن جنایت بزرگی نزد جنایتکاران رژیم آخوندی محسوب میشود.
رژیم خونخوار آخوندی در طول سالهای حکومت نامشروعش اشکارانە و وقیحانە حقوق بشر را را نقض کردە است و تمامی جنایتها علیە بشریت و ملیتهای مختلف را مرتکب شدەاست.

از انجا کە این رژیم دجال هر روز برگ سیاهتری از دیروز بر کارنامەی زشت و کثیفش اضافە میکند وظیفەی همەی اقشار جامعە بویژە قشر جوان هست کە با مبارزە برای احقاق حقوق ابتدایی هر انسان تیشە بە ریشەی اخوندها بزنندو با اتحاد، همبستگی، دست از تلاش برندارند و با پیوستن بە صفوف انقلابیون مانع از تداوم عمر این رژیم ستمگر و خونخوار شوند کە با سرنگونی این رژیم بخش وسیعی از حقوق کودکان نیز تحقق خواهد یافت.


1 سال و 5 ماه و 28 روز و 13 ساعت و 28 دقیقه پیش

پایمالی سیستماتیک حقوق کودک در ایران تحت حاکمیت آخوندی

پایمالی سیستماتیک حقوق کودک در ایران تحت حاکمیت آخوندی

صفحات ویژه وب سایت

اطلاعات سایت


 

سایت رسمی سازمان خبات کردستان ایران
کلیە حقوق این سایت برای کمیسیون انتشارات و تبلیغات سازمان خبات کردستان محفوظ است.

ارتباط با ما


 
 

شماره تلفن: 07507639676 (+0964)
شماره تلفن: 07504687209 (+0964)
شماره تلفن: 07504497138 (+0964)
شماره تلفن: 0723225508 (+0064)
اتصال الکترونیکی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]