یک‌شنبه 

3 آوریل2724
سازمان خَبات
کردستان
ایران
sazmanixebat

پیام دبیرکل سازمان خبات به مناسبت دوازدهمین سالگرد تاسیس سازمان جوانان خه‌بات

پیام دبیرکل سازمان خبات به مناسبت دوازدهمین سالگرد تاسیس سازمان جوانان خه‌بات

دوازدهمین سالگرد ت٠۲سیس سازمان جوانان خه‌‌‌بات مبارک باد
کمیتە اجرایی محترم سازمان جوانان خه‌‌‌بات!
جوانان مبارز در صفوف سازمان خه‌‌‌بات!
جوانان مبارز و مقاوم کوردستان و ایران!
بە مناسبت سالروز تأسیس سازمان جوانان خه‌‌‌بات صمیمانه ترین تبریکات را تقدیم میدارم.
امیدوارم سازمان جوانان خه‌‌‌بات در انجام وظایف ملی و میهنی و در مبارزه برای رسیدن جوانان کوردستان بە حقوقشان موفق باشد.
بدیهی است که جوانان مبارز و انقلابی در تمام سرفصلهای تاریخی پیشتازان مبارزه برای آزادی واحقاق حقوق در ایران و کوردستان بودهاند و همواره نقش بسزایی در انجام وظایف ملی ومیهنی و در عرصه علم، آگاهی و فرهنگی داشته اند. سعی و تلاش آنها به اندازه‌‌‌ای ملموس بوده است که باعث هراس دشمنان و مردم به ستوه آمده از ظلم و بیدادی را شاد و امیدوار کرده‌‌‌اند. همانگونه که در شورش و انقلاب چند ماه گذشته در ایران و کوردستان جوانان دلیر پیشگام و فداکار بوده‌‌‌ و دهها جوان دلیر در میدان مقاومت در برابر نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی به شهادت رسیدند.
شکی نیست جوانان انقلابی در صفوف سازمان خه‌‌‌بات از همان روزهای اول تا امروز نقش بسزایی در تأسیس، حفظ و تداوم سازمان خه‌‌‌بات داشته اند و مسئول و راهنما و مبارز خستگی ناپذیر بودەاند.
شکی نیست کە جوانان دلیر و مبارز در صفوف سازمان جوانان خه‌‌‌بات و کمیته اجرایی سازمان جوانان خه‌‌‌بات در راستای پیشبرد مبارزه برای احقاق حقوق، دموکراسی و حقوق مشروع جوانان کورد در وظایف خود، پیروز خواهند شد.
با تبریک مجدد
باباشیخ حسینی
11 اردیبهشت 1402هجری شمسی


1 سال و 1 ماه و 20 روز و 9 ساعت و 5 دقیقه پیش

پیام دبیرکل سازمان خبات به مناسبت دوازدهمین سالگرد تاسیس سازمان جوانان خه‌بات

پیام دبیرکل سازمان خبات به مناسبت دوازدهمین سالگرد تاسیس سازمان جوانان خه‌بات

صفحات ویژه وب سایت

اطلاعات سایت


 

سایت رسمی سازمان خبات کردستان ایران
کلیە حقوق این سایت برای کمیسیون انتشارات و تبلیغات سازمان خبات کردستان محفوظ است.

ارتباط با ما


 
 

شماره تلفن: 07507639676 (+0964)
شماره تلفن: 07504687209 (+0964)
شماره تلفن: 07504497138 (+0964)
شماره تلفن: 0723225508 (+0064)
اتصال الکترونیکی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]