چهارشنبه 

9 مارس2724
سازمان خَبات
کردستان
ایران
sazmanixebat

بازداشت یک فعال تلگرامی توسط اطلاعات سپاه استان کردستان

بازداشت یک فعال تلگرامی توسط اطلاعات سپاه استان کردستان
ده‌نگی خه‌باتی کوردستان

شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در استان کردستان، مدیر کانال تلگرامی له یلاخ تی وی را بازداشت کردند. 
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، مدیر کانال تلگرامی له یلاخ  تی وی و همکار کانال تلگرامی قروه نیوز، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط ماموران سازمان تروریستی اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شد. علت بازداشت این فعال تلگرامی:”شناسایی نیروهای امنیتی، ارتباط با اعضای ارشد احزاب کُرد مخالف نظام، آموزش جنگ خیابانی ”همچنین، اطلاعات سپاه تروریستی بیت المقدس، در ادامه مدعی شده:”متهم، لیست تمام مرتبطان با کانال و اطلاعات برخی از سران‌ احزاب کوردستان ایران که اقدام به هدایت سایبری کانال مذکور می‌کردند، اخذ شده است.” 
در این گزارش، به هویت متهم بازداشت شده اشاره نشد است. اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده استو ساخت اقلام ضد امنیتی عنوان شده است

8 ماه و 5 روز و 11 ساعت و 8 دقیقه پیش

بازداشت یک فعال تلگرامی توسط اطلاعات سپاه استان کردستان

بازداشت یک فعال تلگرامی توسط اطلاعات سپاه استان کردستان

صفحات ویژه وب سایت

اطلاعات سایت


 

سایت رسمی سازمان خبات کردستان ایران
کلیە حقوق این سایت برای کمیسیون انتشارات و تبلیغات سازمان خبات کردستان محفوظ است.

ارتباط با ما


 
 

شماره تلفن: 07507639676 (+0964)
شماره تلفن: 07504687209 (+0964)
شماره تلفن: 07504497138 (+0964)
شماره تلفن: 0723225508 (+0064)
اتصال الکترونیکی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]