پنج‌شنبه 

16 سپتامبر2723
سازمان خَبات
کردستان
ایران
sazmanixebat

پیام دبیر کل سازمان خەبات کوردستان ایران به مناسبت سال تحصیلی جدید

پیام دبیر کل سازمان خەبات کوردستان ایران به مناسبت سال تحصیلی جدید
ده‌نگی خه‌باتی کوردستان

دانشجویان و محصلان عزیز کوردستان!
معلمان  و اساتید وفادار و وطن پرست دانشگاه ها و مدارس!

به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید (1402 تا 1403)صمیمانە ترین تبریکها را بەشما تقدیم میکنم. امیدوارم دانشجویان و دانش اموزان دانشگاه ها و مدارس کوردستان و سراسر ایران همراە اهمیت دادن بە تحصیل،به مبارزه و تلاش  خود برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری اخوندی و استقرار حکومت دموکراتیک در ایران و احقاق حقوق مردم ستمدیده کورد ادامە دهید.در تاریخ سردمداری حکومتهای دیکتاتور در ایران بە ویژە در طول 44 سال حکومت آخوندی و در یک سال گذشته ی انقلاب ژینا، جوانان ازادیخواە ومحصلان مدارس و  دانشجویان دانشگاههای کوردستان و ایران با استقامت فداکاری و حضور  در خیابانهای شهرهای کوردستان و مقاومتشان در زندانهای رژیم دیکتاتور اخوندی، پیشتاز و پیشرو انقلاب آزادیخواهی بودند. انقلاب ژینا انقلابی همه جانبه و مردمی با فداکاری های چشمگیر دانش آموزان، دانشجویان معلمان مدارس و اساتید دانشگاه ، انقلابی همه جانبه و مردمی بود کە در آن تمام اقشار جامعه کوردواری نیز مشارکت داشتند.سردمداران رژیم دیکتاتور ایران به دلیل افزایش ترس از دانشجویان و دانش‌آموزان، مراکز متعددی مانند بسیج دانشجویی، امور تربیتی و اداره اطلاعات را برای سرکوب، نظارت و جاسوسی در دانشگاه‌ها و مدارس ایجاد کرده‌اند، کە علیرغم این همە سرکوب و ستم و شکنجە کردن ،اعدام جوانان ازادیخواە ،مبارزە و تلاش جوانان و دانشجویان همچنان ادامه دارد.

دانشجویان و محصلان مبارز و انقلابی!
 ترس سردمداران  دیکتاتور از دانشجویان و مؤسسات آموزشی،  ایجاد مراکز سرکوب، نظارت و جاسوسی بسیاری در مؤسسات آموزشی را از جانب حاکمیت به دنبال داشتەاست ،زیرا شما مبارزین همراە با آموزش و علم و در عین حال با احساس مسئولیت در قبال سرنوشت میهن و ملت، برای پایان دادن و سرنگونی حاکمیت دیکتاتوری فعالیتهایتان را چند برابر کردەاید. شکی نیست که تلاش و کوشش شما در جهت ارتقای سطح دانش آگاهی و ارتقای تحصیلات و تداومتان در انقلاب و قیام و مبارزه علیه آخوندهای دیکتاتور از دلایلی است که تبدیل بە ناقوس مرگ  این رژیم دیکتاتوری شده است. البته باید تٱکید کنم که نتیجه تلاش های علمی شما، همراه با مبارزات انقلابی و مقاومت تان در برابر دیکتاتوری همگام با خیزش و شورش مردم کوردستان و ملیتهای دیگر ایران ، به دیکتاتوری اخوندی پایان خواهد داد و نتیجەی این انقلاب و شورش شما بە حاکمیت آخوندی پایان خواهد دادودر نتیجه شجاعت و قهرمانی شما و ملیتهای ایران، ازادی و دموکراسی در ایران مستقر خواهد شد و ملت کورد و ملیتهای دیگر ایران  بە حقوق مشروعشان خواهند رسید.

با تبریک مجدد به مناسبت سال تحصیلی جدید 1402 -1403
سازمان خەبات کوردستان ایران
دبیر کل
باباشیخ حسینی
2 مهر 1402

2 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 58 دقیقه پیش

پیام دبیر کل سازمان خەبات کوردستان ایران به مناسبت سال تحصیلی جدید

پیام دبیر کل سازمان خەبات کوردستان ایران به مناسبت سال تحصیلی جدید

صفحات ویژه وب سایت

اطلاعات سایت


 

سایت رسمی سازمان خبات کردستان ایران
کلیە حقوق این سایت برای کمیسیون انتشارات و تبلیغات سازمان خبات کردستان محفوظ است.

ارتباط با ما


 
 

شماره تلفن: 07507639676 (+0964)
شماره تلفن: 07504687209 (+0964)
شماره تلفن: 07504497138 (+0964)
شماره تلفن: 0723225508 (+0064)
اتصال الکترونیکی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]